Naš tim

Biografija Predsednika NVO

 


SPISAK ČLANOVA:

Osnivači
1. Prof. dr Slobodan Grebeldinger
2. Milica Letić
3. Goran Marić
4. Vladica Marić
5. Vlada Mudri
6. Slavica Mudri
7. Olga Letić
8. Kosta Sandiki
9. Ivana Letić-Pajkić
10. Barbara Grebeldinger
11. Branko Grebeldinger
12. Tatjana Lekić
13. Petar Grebeldinger
14. Stanka Grebeldinger
15. Nikola Stanojev
16. Snežana Stanojev
17. Ivanka Mihajlović

Aktivni

1. Olga Vasić
2. Zorka Rašković
3. Nataša Mihajlović
4. Lili Džilvidžieva
5. Svetlana Jakovljević-Terzić
6. Prof. dr. Puniša Belić
7. Dubravka Miljković
8. Nebojša Mihajlović
9. Jelena Maletin
10. MomirkaTodorović
11. Sofija Antonić
12. Mila Beck
13. Marija Kovač
14. Ratko Miljkovac
15. Maja Miljkovac
16. Ana Miljkovac
17. Srđan Stojilković
18. Milorad Grahovac
19. Danijela Grahovac
20. Lidija Nikolić
21. Olga Grković
22. Aleksandra Hicil Miljkovac
23. Milica Brstina Kočiš
24. Vesna Vasić
25. Vidoje Staniškovski
26. Dunja Kurjakov
27. Petar Ačanski
28. Tatjana Stojšić
29. Dušan Kulačin
30. Gordana Milošević
31. Milorad Milošević
32. Verica Stanojev
33. Vladimir Tabački
34. Vesna Lončar
35. Olivera Gajinović
36. Marija Mirković
37. Isidor Ramljak
38. Stevan Ninković
39. Slavica Ranisavljević
40. Dušanka Stojnić
41. Zlatoje Vasiljević
42. Drago Pekez
43. Sofija Grubišić
44. Ivan Babic
45. Izabela Čabradi
46. Biljana Vujić
47. Gordana Grgić
48. Dragan Vasić
49. Zorica Daničić
50. Ljubica Cvejanović
51. Ankica Banja
52. Maja Bumbić
53. Marina Šainović
54. Ljupka Mandić
55. Ivana Vasić
56. Teodora Ninković
57. Ljubiša Gajdobranski
Korisnici
1. Božidar Ognjenović
2. Suzana Stojanović

UKUPNO: 76 članova