O nama

nvo-site-layout-v1-baner

NVO „PRAVO NA RAD“ je osnovana 27.10.2006. godine i registrovana kod Republičkog ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, rešenjem br.130-024-00-00971/2006-07, kao nevladina, nestranačka, neprofitna i humanitarna organizacija koja se bavi rešavanjem problema lica sa otežanim pristupom zaposlenju (lica sa invaliditetom, stariji maloletnici bez adekvatnog roditeljskog staranja, pripravnici, lica nakon 40 godina starosti bez zaposlenja, lica nakon odsluženja kazni u kaznenopopravnim ustanovama i drugo). Naša organizacija je jedina nevladina organizacija koja se bavi ovom problematikom u Srbiji. Predmet našeg interesovanja su i sva druga ljudska prava, kao i pomoć u promovisanju i ostvarivanju ovih prava.
Svi članovi NVO su od strane ADF edukovani za izradu projekata i strateško planiranje.