Projekti

– Kreiranje registra lica sa invaliditetom

– Zapošljavanje mladih odraslih u hraniteljiskim porodicama

– WORLD MADE projekat obezbeđivanja invalidskih kolica (650 kolica)

– WORLD MADE projekat obezbeđivanja invalidskih kolica za neravne terene (350 kolica)

– WORLD MADE projekat obezbeđivanja ortopedskih pomagala (hodalice, štake, štapovi, ukupno 500 kom.)

– Podrška kapacitetima Udruženja građana „Bahtalov drom“ iz Kanjiže.

– Projekat jačanja društvene svesti o ugroženom pravu na rad zbog pola i materinstva (internet forum)

– Projekat jačanja društvene svesti o ugroženom pravu na rad zbog pola i materinstva (štampani materijal)

– Edukacija šire drušvene zajednice u ophođenju sa osobama sa invaliditetom (štampan Bonton)